LAFPA

SIA "Greencredit" ir Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācijas (LAFPA) biedrs. LAFPA ir sabiedriska un neatkarīga organizācija, kas apvieno 12 nebanku kredītdevējus Latvijā. Asociācijas misija ir veidot uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi, ko pozitīvi novērtē patērētāji un tirgu uzraugošās institūcijas, respektējot nebanku finanšu risinājumu sniegtās iespējas ikviena indivīda un sabiedrības brīvai un nodrošinātai attīstībai.

Rūpējoties par godprātīgu un drošu kreditēšanu, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas biedri ir parakstījuši Labās prakses standartu. Tā mērķis ir veicināt uzticamu, sociāli atbildīgu un uz ilgtermiņa sadarbību vērstu kreditēšanas praksi un uzlabot kredītu sniegšanas pakalpojumus.

Vienlaikus ar Labās prakses standarta apstiprināšanu asociācijas biedri vienojušies arī par Klientu hartu. Tajā ir izteikta biedru labas gribas apņemšanās, ko asociācijas biedri ievēro attiecībās ar saviem klientiem. Klientu hartā aprakstīta kārtība, kā asociācijas biedri rīkojas, izsniedzot aizdevumus, ja klientam radušās problēmas atmaksāt aizdevumu un ja klients vēlas iesniegt sūdzību.

Lūgums iekļaut aizdevumu atteikumu sarakstā

Lai veicinātu atbildīgu aizņemšanos nebanku kreditēšanas sektorā, ir izveidota sistēma, kas ļauj kredītņēmējam ar iesnieguma palīdzību iekļaut sevi sarakstā, kam aizdevējs uz noteiktu laika periodu neizsniedz kredītu. Šāds lūgums būs neatsaucams un tas būs spēkā pēc kredītņēmēja izvēles – vienu, divus vai trīs gadus.

Lai sevi iekļautu atteikuma sarakstā:

  • Lejuplādē un izdrukā iesniegumu šeit;
  • Aizpildi iesnieguma paraugu, kurā norādi tos asociācijas biedru uzņēmumus, no kuriem nevēlies saņemt aizdevumu. Tāpat atzīmē laika periodu, cik ilgi vēlies aizdevuma izsniegšanas liegumu;
  • Iesniegumu nosūti uz iesniegumā noradīto adresi;
  • Lai aizdevuma lieguma kārtība netiktu izmantota ļaunprātīgi, iesniegumam pielikumā pievieno pases kopiju, uz kuras norādīts, ka kopija domāta iesniegšanai LAFPA.

Aizdomu gadījumā par datu ļaunprātīgu izmantošanu asociācija sazināsies ar konkrēto personu, lai pārliecinātos vai informācija ir patiesa. Gadījumā, ja vēlaties saņemt papildu informāciju par savu tiesību aizsardzības iespējām, lūdzam ielūkoties: www.lafpa.lv